Thumb d994c56ecbbfbb54f32b239afe9f18a7
Голова районної державної адміністрації Володимир
Вікторович
ВОВК

“Вітаємо Вас на інвестиційному порталі Первомайського району! Інвестиційна привабливість  це не тільки фінансово-економічній показник, а модель кількісних і якісних показників, тому ми зацікавлені у висвітленні достовірної, оперативної та різнобічної інформації про інвестиційний та економічний потенціал району, що стане однією з форм взаємодії влади, громади та бізнесу в напрямку реалізації інвестиційних проектів.”

Пошук на відбір інвестиційних проектів

За об'ємом інвестицій
За площею
Обсяг інвестицій